Οκτ 15

Παρουσίαση του Project της σήμανσης του νέου IKEA στην Σόφια

Το Project της εξωτερικής σήμανσης του νέου IKEA στην Σόφια ανατέθηκε τον Μάιο του 2011 και ολοκληρώθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο με εξαίρεση τον πύργο (IKEA Τower) του οποίου η ανάθεση και παράδοση είχε προηγηθεί.