Σεπ 14

Συνεργασία Τεχνοφώτ και Alpha Bank

Στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποιήσεως της Alpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα, τα Καταστήματα της δεύτερης αλλάζουν προοδευτικά (έως το τέλος του 2013) τη σήμανσή τους από “Εμπορική Τράπεζα” σε “Alpha Bank”

Η Τεχνοφώτ, συνεχίζοντας παλαιότερη συνεργασία με τoν Όμιλο της  Alpha Bank, ανέλαβε το έργο της κατασκευής και τοποθέτησης της εξωτερικής σήμανσης των πρώην καταστημάτων της Εμπορικής για την Β. Ελλάδα στις 25/7/2013 και ήδη έχει παραδώσει τα πρώτα  επτά (7) καταστήματα ( Θέρμης Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσου, Ορεστιάδας, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής και Καρδίτσας).

Η σταδιακή παράδοση των καταστημάτων θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.