Μαρ 28

Επαναπιστοποίηση και Επαναθεώρηση για τα συστήματα ISO 9001, ISO 14 001 και ΟΗSAS 18001

Η Τεχνοφώτ επαναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και τον Νοέμβριο του 2020 με επιτυχία στα πρότυπα του Ενιαίου Συστήματος  Διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που εφαρμόζει ήδη από το 2015, στο πλαίσιο παροχής υψηλών υπηρεσίων στους πελάτες της και στους υπαλλήλους της.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2019, η Τεχνοφώτ ολοκλήρωσε με επιτυχία τους απαιτούμενους ελέγχους για την επαναπιστοποίησή της με τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και του υπαρχόντος προτύπου ΟHSAS 18001:2007.

Συνεχίζουμε τα προσφέρουμε στους πελάτες μας και στους εργαζομένους μας, την ποιότητα των υπηρεσίων που τους αξίζουν!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διαχείριση Ποιότητας της εταιρίας, μπορείτε να δείτε εδώ.

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015