Οκτ 15

Παρουσίαση του Project της σήμανσης του νέου IKEA στην Σόφια

Το Project της εξωτερικής σήμανσης του νέου IKEA στην Σόφια ανατέθηκε τον Μάιο του 2011 και ολοκληρώθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο με εξαίρεση τον πύργο (IKEA Τower) του οποίου η ανάθεση και παράδοση είχε προηγηθεί.

Οκτ 15

Παρουσίαση του project της Εξωτερικής Σήμανσης για την εταιρική ταυτότητα της Ergo Ασφαλιστικής (πρώην Victoria)

Το έργο της  ανασήμανσης της εταιρικής ταυτότητας της Ergo Ασφαλιστικής (πρώην Victoria) το οποίο είχε αναλάβει η Τεχνοφώτ για την Β. Ελλάδα ολοκληρώθηκε  με επιτυχία.

Ακολουθούν επιλεκτικές φωτογραφίες από ασφαλιστικά πρακτορεία ανά περιοχή.