Ιούν 29

Πολιτική Ενιαίας Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Τεχνοφώτ ΕΠΕ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της να συνεχίζει  να παρέχει στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εναρμονιζόμενων πλήρως με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις  τόσο με την περιβαλλοντική της ευθύνη όσο και με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της, τον Νοέμβριο του 2014 προχώρησε  στην υιοθέτηση ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΝΣΔ), εντάσσοντας στο υπάρχον σύστημα ποιότητας ISO 2001:2008 τα συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001:2004 και Υγείας & Ασφάλειας  OHSAS 18001:2007 και πιστοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τους αρμόδιους φορείς.

Mπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας &  Ασφάλειας στην Εργασία της Τεχνοφώτ εδώ.

Ιούν 20

Tεχνοφώτ ΕΠΕ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2014 σε μορφή PDF