Φεβ 27

Ολοκλήρωση του rebranding του δικτύου των καταστημάτων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Η ΤΕΧΝΟΦΩΤ συμμετείχε ενεργά στην ανασήμανση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, στο πλαίσιο της ενοποίησης τους μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών, παραδίδοντας πάνω από 1200 τ.μ. φωτεινών επιγραφών και κατασκευών για την Β. Ελλάδα.

Φεβ 27

Eλληνική Προεδρία ΕΕ 2014

Η ΤΕΧΝΟΦΩΤ συνεργάστηκε με την εταιρία TETRAGON στο πλαίσιο της υλοποίησης της  εικαστικής εγκατάστασης που ανέλαβε η τελευταία για την Ελληνική Προεδρία 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το έργο αφορούσε την κατασκευή τριγωνικών κατασκευών.