Φεβ 03

H Τεχνοφώτ ανέλαβε την σήμανση των καταστημάτων «Green Banking» της Τράπεζας Πειραιώς στην Βόρεια Ελλάδα

Τα καταστήματα «GREEN Banking» αποτελούν  μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Το Κατάστημα «GREEN Banking» αποτελεί ένα οργανωμένο σημείο πληροφόρησης του κοινού, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς, σε σχέση με τις δυνατότητες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, να ενημερωθούν για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τα «πράσινα» τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που έχει σχεδιάσει για το σκοπό αυτό η Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρώτο κατάστημα λειτούργησε στην Αθήνα το 2008 και ο σχεδιασμός της τράπεζας για το 2011 προβλέπει δεκά εννέα (19) καταστήματα για την Β. Ελλάδα,  από τα οποία έχουν παραδοθεί ήδη τα πέντε σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα & Βόλο. Επίσης, περίπου σαράντα (40) καταστήματα θα δεχτούν μικρότερες αλλαγές διομορφώνοντας ειδικές γωνίες (corners) εξυπηρέτησης για προιόντα Green Banking.