Φεβ 27

Ολοκλήρωση του rebranding του δικτύου των καταστημάτων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Η ΤΕΧΝΟΦΩΤ συμμετείχε ενεργά στην ανασήμανση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, στο πλαίσιο της ενοποίησης τους μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών, παραδίδοντας πάνω από 1200 τ.μ. φωτεινών επιγραφών και κατασκευών για την Β. Ελλάδα.