Φεβ 27

Eλληνική Προεδρία ΕΕ 2014

Η ΤΕΧΝΟΦΩΤ συνεργάστηκε με την εταιρία TETRAGON στο πλαίσιο της υλοποίησης της  εικαστικής εγκατάστασης που ανέλαβε η τελευταία για την Ελληνική Προεδρία 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το έργο αφορούσε την κατασκευή τριγωνικών κατασκευών.